Liyofilizasyonda anahtar teknoloji nedir, liyofilizasyon teknolojisi?

2021-11-28 14:15:12 admin

Dondurarak kurutma teknolojisi

Liyofilizasyonda kullanılan anahtar teknoloji nedir? Dondurarak kurutma süblimasyona dayanır. Liyofilizasyonun anahtar teknolojisi şunları içerir: soğutma, vakum basıncı ve ısıtma. Liyofilize ürünler %100 besleyicidir, neredeyse hiç besin kaybı olmaz, hafiftir, iyi renk, iyi şekil ve iyi tat. Bu nedenle, liyofilizasyon teknolojisi, hedefe ulaşmak için en iyi teknolojidir.


3 ana liyofilizasyon teknolojisi vardır:

Yerinde soğutma ürünleri kullanan dondurarak kurutma teknolojisi 1, bölmeleri soğutmak ve perdahlamak ve ısıtmak için su tutucular. Bu liyofilizasyon teknolojisi, esas olarak farmasötik liyofilizatörlerde, biyolojik ürün liyofilizatörlerinde, proteinler, ekstraktlar vb. Transfer kontaminasyonunu azaltmada faydalı olan liyofilizasyondan önce ve sonra hareket ettirilebilir. Bu nedenle, daha fazla farmasötik dondurarak kurutma makinesi bu teknolojiyi benimsemektedir.


Dondurarak kurutma teknolojisi 2, dondurarak kurutma teknolojisi, soğuk hava deposu soğutma ürünlerini, soğutma ve dondurma için su tutucuları ve ısıtma için bölmeleri benimser. Bu dondurarak kurutma teknolojisinin avantajı, yüksek verimliliğidir ve esas olarak gıda dondurarak kurutmanın seri üretimi için kullanılır.


Dondurarak kurutma teknolojisi 3, soğuk enerjiyi ürüne aktarmak için dairesel veya kare silonun dış duvarını ve iç duvarını kullanırken, iç duvarın suyu ve donu yakaladığı ve direnç yongasının ısıtıldığı dondurarak kurutma teknolojisi kullanılır. Bu teknolojinin avantajı düşük maliyetlidir, ancak dezavantajı düşük verimliliktir. Büyük miktarda su buharı tam olarak tutulamaz ve bu da ürünün çökmesine neden olur. Aynı zamanda, vakum pompası su buharına girer ve vakum pompası yağının sık sık değiştirilmesi gerekir. Bu dondurarak kurutma teknolojisi, esas olarak ev tipi dondurarak kurutucularda ve deneysel dondurarak kurutucularda kullanılır.


Sorgu